www.kvarten.se
Gör så här:

Lägg in din beskrivning av lägenheten i databasen. Snart hör köpare av sig och du kan börja förhandla om pris och övriga villkor. Enklast är att organisera en eller två visningar av lägenheten för att köparna ska kunna bilda sig en uppfattning av lägenheten. Städa lägenheten och ha föreningens årsredovisning tillgänglig.

Nuförtiden finns det speciella firmor som stylar lägenheter för att man tror att det är möjligt att därigenom få ut ett bättre pris. Det är tyvärr omöjligt att bevisa att man har fått mer pga stylingen eftersom varje försäljning är unik och marknaden ändrar sig hela tiden. Man kan dock på goda grunder anta att de flesta som köper en lägenhet kan föreställa sig den i en annan skepnad.

Det är även i regel onödigt att företa större renoveringar precis innan försäljningen, de flesta bygger ändå om för att lägenheten ska passa dem.

När ni har kommit överens om priset, använd kontraktet som finns på sidan under (Avtal). Ni kan ändra villkoren under punkten tillägg i övrigt. överlåtelseavtalet måste vara skriftligt och köparen måste ansöka om medlemskap i föreningen så fort som möjligt. Om säljaren har lån löses dessa i samband med köpet, detta görs lämpligen hos den bank som har lånat ut pengarna.

Lån

Rörlig eller fast ränta?

Rörlig ränta är alltid lägre än fast, det är därför god ekonomi att välja rörlig om man har råd med det. Om man har en stark privatekonomi i övrigt och stora reserver för oförutsedda utgifter kan man i regel välja rörlig ränta. Om man däremot har små marginaler och räntekostnaden belastar privatekonomin till stor del bör man välja fast ränta.

Real och nominell ränta

Enkelt uttryckt är den nominella räntan den som står i avtalet och den reala är den som du betalar i verkligheten. Den reala räntan har visat sig ligga fast över tiden ungefär 3-5%. Den nominella räntan är realräntan påverkad av inflation + lite andra grejer.

Här följer några tips för dig som ska låna:

-Kolla hos flera olika långivare efter de bästa lånevillkoren.

-Det är större chans att få bra lånevillkor om övriga transaktioner, t ex inlåning, fondaffärer, finns i samma bank.

-Vissa banker ger ett s.k. lånelöfte som gäller under begränsad tid. Vid oro för räntehöjningar finns möjligheten att mot en smärre kostnad räntesäkra ev. lån. Räntesäkringen är bindande och kan vara dyr att gå ur. Passar bra när affären är klar men tillträdelsedagen är vid ett senare tillfälle.

-Eventuella befintliga bundna lån bör lösas av säljaren om de har en högre räntesats än den för dagen aktuella. I annat fall: sök att få överta de bundna lånen.

-Bostadsrättsföreningen är skyldig att föra register över pantsatta lägenheter. Checka av så objektet inte är pantsatt för något lån.

-För närvarande är Stockholmsmarknaden högt prioriterad av vissa kreditinstitut, när det gäller långivning till bostadsrätter. Kom ihåg att dina lånevillkor alltid är förhandlingsbara, det finns ingen anledning att betala mer än nödvändigt.